Spolek historického šermu Corpus Bellatores
ze Sedlčan
Hlavní stránka
O nás
Nabídka
Předešlé akce
Družina
Vybavení
Kalendář akcí
Kontakt

Nabídka

SHŠ Corpus Bellatores si vám dovoluje nabídnout:

- Vystoupení na plesech a společenských akcích
- Zpestření prohlídek historických objektů
- Ukázky katovského řemesla a mučicích nástrojů i s výkladem
- Šermířská vystoupení na dětských dnech a letních táborech. Včetně soutěží pro malé i velké
- Vystoupení s výkladem historie a ukázkou zbraní a zbrojí pro školy
- Organizace a zabezpečení historického bloku na městských slavnostech.
- Spolupráci na divadelních vystoupeních

Vystoupení jsme samozřejmě schopni sestavit nebo upravit upraveny dle vašeho přání. Cena pak závisí na konkrétních požadavcích a dohodě.

Podmínky vystoupení:
Běžně vystupujeme v exteriérech i interiérech. Berte, ale prosím v potaz, že během vystoupení se manipuluje se zbraněmi a někdy i s ohněm a krví. Ne do všech prostorů je to bezpečné a vhodné. Ideální je vše řešit dohodou.

Potřebný prostor na vystoupení minimálně o rozměrech 8x7m, tento prostor musí být ohraničený a volný bez překážek na zemi a do třech metrů výšky nad zemí ( např. pozemní vedení elektrického proudu, či různé zavěšené ozdoby či lana pod výše uvedenou výškou), . V menších prostorech vystupujeme jenom na základě předchozí domluvy.

Je starostí pořadatele dostatečně velký prostor pro akci zajistit, včetně vhodně zabezpečeného místa pro zaparkování, převlékání a skladování věcí. Nejsme plátci DPH.